Dispuut en claimmanagement
  • Inventarisatie contract- of orderdispuut
  • Opvolgingsstrategie
  • Begeleiden en/of uitvoeren vorming claimdossier
  • Claimdossier voorbereiden voor minnelijke schikking [incl. mediation]
  • Claimdossier voorbereiden voor juridische behandeling [arbitrage / rechter]
  • Cursussen en opleiding dispuut- en claimmanagement

De zakelijke omgeving in Nederland begint haar, tot voor kort nog vaak aanwezige, gemoedelijke trekjes steeds meer te verliezen. De zakenwereld verhardt, de tegenstellingen worden groter, verantwoordelijkheden worden sterker geformuleerd en disputen worden vaker uitgevochten. Partijen schromen niet langer forse schadevergoedingen te eisen voor vermeende wanprestatie, de ander te wijzen op tekortkomingen of aansprakelijkheid voor vermeende fouten af te wijzen. Oorzaak voor de toegenomen verharding en polemiek ligt vooral in de sterke globalisering van de markt en de versterkte individualisering van de maatschappij. Het is een onomkeerbare ontwikkeling waarop professionele partijen zijn voorbereid.

In de aannemerij en bouw zien we relatief de meeste conflicten ontstaan over contractuitvoering, kwaliteit van oplevering en meerwerken. Disputen over de mate en kwaliteit van uitvoering van een contract gaan vaak over verschillen van inzicht ten aanzien van interpretaties van (contract)voorwaarden, bestekteksten en specificaties. Niet zelden worden tijdens uitvoering vastgestelde verschillen van inzicht over de oplevering heen getild. Dit heeft enerzijds het voordeel van een vrij onbelemmerde projectvoortgang, maar anderzijds voor de bouwer (c.q. aannemer) het nadeel dat een gezonde portie "macht" ontbreekt. Hij heeft immers opgeleverd, en wil betaald worden.

Het betekent vaak dat de aannemer, om zoveel mogelijk van zijn meerwerk vergoed te krijgen, een goed en constructief betoog moet kunnen houden om de andere partij te overtuigen van zijn gelijk. Zonder een juridisch en commercieel deskundig contract manager is dit vaak een hele kluif. En als tenslotte schikking niet buitenrechterlijk kan worden bereikt, dan wordt met regelmaat een arbitrageprocedure aanhangig gemaakt. Als het zover is dat de Raad van Arbitrage in beeld komt, dan is het van essentieel belang dat de memorie van eis [officiële benaming. Vrij vertaald: probleem omschrijving en eis] kundig en deugdelijk is geformuleerd. Uw raadsman is echter zelden ingevoerd in de technische materie van uw dagelijkse praktijk. Hierdoor laat hij of zij vaak belangrijke argumentatie schieten. Het is van groot belang dat een contract manager u en uw raadsman assisteert in het voorbereiden en formuleren van de memorie van eis.

Uw eisen tot (schade)vergoeding dienen te allen tijde kundig en deugdelijk te zijn geformuleerd. Voorzien van de juiste onderbouwing, een goed verwoorde eis en een verwijzing naar toepasselijke voorwaarden en/of wetsteksten). Het is van een groot belang dat kan worden teruggegrepen op een goed opgezette en gevoerde projectadministratie, dat kan worden verwezen naar juridisch juist geformuleerde correspondentie (zoals verzoeken om informatie, verzoeken om contractaddenda, aanmaningen, sommaties, etc.) en dat u (vaak in voorwaarden vastgelegde) termijnen hebt aangehouden.

In het geval u ons inschakelt om uw contractdisputen in uw voordeel te helpen beslechten, dan assisteren wij u bij de analyse van het dossier, en bespreken een uit de analyse voortvloeiende logisch voortgangstraject met u. Wij kunnen het claimdossier voor uw samenstellen, of u assisteren als u ervoor kiest dit zelf te doen. Voorts; mocht u ervoor kiezen een zaak gerechtelijk tot een oordeel te laten komen dan is er de mogelijkheid u te ondersteunen door met uw raadsman(nen) samen te werken om te komen tot een terzake kundige formulering van de eis.

Vanzelfsprekend adviseren wij onze cliënten om disputen voor te blijven door gebruik te maken van terzake deskundige contractmanager. Echter, het is natuurlijk niet altijd mogelijk ieder conflict voor te zijn. Bovendien heeft u wellicht geen gebruik gemaakt van een contractmanager en bent u toch zover gekomen dat claimmanagement aan de orde is. Wij staan u dan gaarne ter beschikking!