De onderstaande deelactiviteiten zijn specifiek onderdeel van onze portfolio:

Inkoop en inkoopmanagement

  • Inkoop van goederen / diensten / producten
  • Inkooponderzoeken / marktverkenning / aanvraagproces
  • Internationale inkoop [Engels recht]
  • Orderproces
  • Analyse algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden
  • Contractjuridische ondersteuning
  • Cursussen en opleiding projectinkoop en inkoop algemeen

Inkoop en inkoopmanagement
Het is beslist geen cliché: een goed georganiseerde en doordachte inkoopfunctie is essentieel voor uw winstgroei.

Heel veel managers moeten wij in onze dagelijkse praktijk nog overtuigen van voornoemde stelling. Een oud gezegde doet echter nog altijd opgeld: "Verkoopafdelingen zorgen voor omzet, inkoopafdelingen voor winst". Het klinkt als een verkoopadagium van het vakgebied inkoop, maar het is een wetenschappelijk te onderbouwen waarheid!

Een heel simpel voorbeeld om u dit te bewijzen.

Omzet 90 mio
Kostprijs omzet 70 mio
- -----------
Bruto winst 20 mio
Overige kosten 18 mio
- -----------
Netto winst (v.bel.) 2 mio

U wenst een verdubbeling van de winst voor belastingen?

  1. Als de verkoopafdeling dit door meer verkoop moet realiseren dan dienen zij de omzet naar het onwezenlijke niveau van 180 mio te brengen, ofwel een omzetgroei van 100% en in geld 90 mio. [Casus op basis van gelijkblijvende organisatiekosten]
  2. Als de inkoopafdeling de winstverdubbeling moet realiseren dan dienen zij echter slechts een kleine 3% van de kostprijs van de omzet te besparen, ofwel 2,9% van 70 mio is 2,1 mio [afgerond]. Uw nieuwe winst, met gelijk gebleven omzet, 4,1 mio!
Welke van de twee scenario's is het meest realistisch en dus het meest haalbaar denkt u?

Inkoop krijgt - zeker in tijden van stabiele of afnemende markten - steeds meer aandacht. Dat is een voornaam gegeven, want op het inkoopgebied is nog heel veel te bereiken. Naast het regelmatig wegen en ijken van uw inkoopportfolio, is het zaak uw opdrachten zorgvuldig geformuleerd en gemoduleerd te plaatsen, uw opdrachtopvolging te optimaliseren en te streven naar een consequente samenwerking met uw interne klanten op gebied van kwaliteit, kwantiteit en levering.

De toenemende internationale zakentransacties vragen daarnaast om voldoende aandacht voor de juridische positie van uw bedrijf. Blijft u zaken doen op Nederlands recht dan bent u vrij zeker van uw rechten en plichten, maar blijkt u zaken te doen op basis van Angelsaksisch recht, dan kunt u voor zeer onplezierige verrassingen komen te staan. Het is van het grootste belang dat u in dergelijke gevallen vooraf weet waaraan u gaat beginnen.